اس ام اس نصف شب Sms Midnight

اس ام اس نصف شب Sms Midnight سلام یادت باشه که یادم بیاری که یادت بندازم که به یادم بیاری که یادم بدی دیگه این وقت شب با SmS کسی…

نوشته اس ام اس نصف شب Sms Midnight اولین بار در نمکستان پدیدار شد.